LÀM SAO ĐỂ SỬ DỤNG SẠC DỰ PHÒNG ĐƯỢC AN TOÀN, KHÔNG GÂY NỔ